האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) מכריזה בזאת על אספה כללית בתאריך 26.12.2018.
האסיפה תתקיים בתל אביב, רחוב שפרינצ'ק 4 (אשכול פיס), בשעה 19:00.

על סדר היום של האספה:

אישור הדו"ח הכספי והמילולי של העמותה.