ישיבת ועד דצמבר תתקיים ביום ראשון, ה-09.12.2018, בשעה 19:00, בתל אביב-יפו.

נושאי הישיבה:

1. סיכום אייקון ע"י מנהל הפסטיבל

2. התחלת בניית תקציב האגודה לשנת 2019

3. רשימת פעילים הזכאים להנחה במחיר החברות באגודה

4. שיתוף העמותה בכנס דורות

5. עדכון תנאי עבודה מול הבנק

6. מדדי תוצאה בפרסומי האגודה