פרטים

תאריך: 09.12.2018
שעה: 19:00
מקום: תל אביב-יפו

 

נוכחים

ועד: ליאת שחר קשתן, עינת סיטרון, נימרוד סקאל, דניאל שוורץ, אלעד אייזן, בוריס בולטיאנסקי
מוזמנים: תומר שלו

 

עדכונים קבועים

 • אייקון: ראו הרחבה.
 • עולמות: נפתחה הגשת התוכן.
 • מאורות: היה כנס מוצלח. הוועד מודה להנהלת הכנס ולכל העוסקים במלאכה. סיכום מלא יוצג בישיבה הבאה.
 • גוף הפעילים: הדס משגב מארגנת מפגשי פעילים וכן פועלת להרחבת פעילות האגודה למגזר הערבי.

  התאריכים המתוכננים למפגשים: מפגש בתל אביב ב-3.1, בירושלים ב-10.1, בחיפה ב-17.1, וב-24.1 במודיעין. הודעות סופיות על מועדים ומקומות המפגש יפורסמו בהמשך.

 • בדיון: אין עדכונים בשלב זה.
 • דורות: ראו הרחבה.
 • פרס גפן: ועדת פרס גפן נפגשה לסיכום שנה ופתיחת הפעילות לשנה הבאה.
 • פרס עינת: אין עדכונים בשלב זה.
 • מענק: אין עדכונים בשלב זה לפחות לשנה.
 • מחשוב: אין עדכונים בשלב זה.
 • אתר ופייסבוק: אין עדכונים בשלב זה.
 • שנתון: אין עדכונים בשלב זה.

 

נושאים לדיון

סיכום אייקון ע"י מנהל הפסטיבל

הפסטיבל השנה הרוויח* משמעותית פחות מהמצופה, עקב מספר הוצאות גדולות וירידה מסוימת ברכישת הכרטיסים. תכנון התקציב לשנה הבאה ישקף את הלקחים שנלמדו בכל אחד מן התחומים בהם היו הוצאות חריגות. הנהלת הפסטיבל לא חושבת שהירידה במכירת הכרטיסים משקפת מגמה, וחושבת שבשנה הבאה תהיה עלייה בזכות הגעתו של ברנדון סנדרסון.
גם השנה הורגש חוסר במתנדבים לתפעול הפסטיבל. עקב כך ועקב הירידה ברווחים, הנהלת הפסטיבל מעריכה כי הפסטיבל הגיע לגודלו המקסימלי ולא מתוכנן גידול נוסף במתחמי הפסטיבל או בשירותים שהפסטיבל מציע לקהל.
תוכנית הנגישות ממשיכה להתקדם, הייתה דרישה גדולה לתגי הקדימות בנגישות ומודעות גדולה מצד הסגל לאפשר את יישומם בכל מתחמי הפסטיבל.
ועד האגודה מודה למנהל הפסטיבל ולכל העוסקים במלאכה, ומביע את אמונו המלא ביכולתו של מנהל הפסטיבל להפיק לקחים ולהמשיך לנהל את הפסטיבל על הצד הטוב ביותר.
*יודגש כי כל רווחי הפסטיבל חוזרים לעמותות המארגנות ומשמשים למימון הפעילות השנתית ופרוייקטים לקידום התחום.

 

התחלת בניית תקציב האגודה לשנת 2019

ועד האגודה עבר על כל סעיפי תקציב האגודה. עקב ניצול חלק גדול מרזרבות הכספים של האגודה והירידה הלא צפויה בהכנסות אייקון, בשנה הקרובה יצטמצמו חלק מהוצאות האגודה:
השנה לא יתוקצב משרד יחסי הציבור. מענק הפקות המקור, אשר תוקצב ב-2015 לפרק זמן מוגבל, יוקפא לעת עתה. בפרויקט תרגום פרס גפן, אשר גם הוא תוקצב לזמן מוגבל, לא יתורגמו השנה זוכים חדשים, והוא יתמקד בהשלמת תרגום סיפורי העבר, בשל האפשרות להוציא אנתולוגיה באנגלית, אשר למענה נותר לתרגם שני סיפורים בלבד.
אנו מקווים להגיש השנה את הבקשה לסעיף 46א, מה שיקל עלינו בגיוס תרומות.
חשוב להדגיש שתקציב האגודה מאוזן עם הרזרבות העומדות לרשותנו, ופעילותה אינה עומדת בסכנה. היקף הפעילות מצטמצם חזרה להיקף שבו פעלנו לפני כ-3 שנים, אז הוחלט על מספר פרויקטים קצובים בזמן, בשל רזרבות גבוהות במיוחד.

 

רשימת פעילים הזכאים להנחה במחיר החברות באגודה

אושרה רשימת בעלי התפקידים באגודה הזכאים להנחה בדמי החבר לאגודה, ע"פ החלטת האסיפה הכללית. הודעה תישלח לפעילים במייל.

 

שיתוף העמותה בכנס דורות

בעקבות בקשת הנהלת כנס דורות, יתקיים שיתוף פעולה עם העמותה למשחקי תפקידים בישראל, במתכונת שיתוף הפעולה המתקיים כיום בפסטיבל אייקון.

 

עדכון תנאי עבודה מול הבנק

נימרוד, גזבר האגודה, עדכן על שינוי באופן העבודה מול הבנק. מערך ההפקדות במזומן מוחלף במערך חדש הנקרא ממסרון, כדי להשתמש בממסרון הוועד צריך לאשר את הוספת ערוץ הפעולה "פועלים לעסקים בשירות עצמי" לרשימת תחומי הפעילות וערוצי השירות הקיימים. נימרוד הציג את ערוץ השירות החדש והסביר על הממסרון עצמו, שיאפשר לנו להפקיד מזומן בסניפי בנק הפועלים בעזרת המכונות האוטומטיות החדשות באופן יעיל יותר. הוועד אישר את העבודה עם הממסרון ואת המורשים להפקיד כסף בעזרת הממסרון: נימרוד סקאל, חננאל ליבנה וליאת שחר קשתן. נימרוד ימלא את המסמכים הנדרשים, ידאג שהטפסים יוחתמו על ידי העורך דין ויעביר אותם לבנק.

 

מדדי תוצאה בפרסומי האגודה

נדחה לישיבה הבאה.