ישיבת ועד ינואר תתקיים ביום רביעי, ה-02.01.2019, בשעה 19:00, בירושלים.

נושאי הישיבה:

1. סיכום כנס מאורות.

2. אישור תקציב האגודה לשנת 2019.

3. דיון על פרס גפן.

4. מדדי תוצאה בפרסומי האגודה