ישיבת ועד ינואר תתקיים ביום רביעי, ה-13.02.2019, בשעה 19:00, בתל אביב-יפו.

נושאי הישיבה:

1. סיכום מאורות

2. אישור תקציב דורות

3. אישור תקציב עולמות

4. דיון בנושאים שעלו במפגשי הפעילים

5. פורמט המכתב החודשי