ישיבת הועד לחודש יולי תתקיים ביום רביעי, ה-31.07.2019, בשעה 20:00, בתל אביב.

נושאי הישיבה:

  • סיכום כנס דורות 2019
  • הודעה על אסיפה כללית
  • אישור החלטת וועדת פרס גפן להצבעה לא מדורגת לשלב ב