אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

מיקום: שפרינצק 4, תל אביב

שעה: 20:00

 

בשעה 20:00 לא היה קוורום. האסיפה נדחתה בחצי שעה לפי תקנון העמותה.

בשעה 20:30 היו 24 חברי עמותה, רו"ח צבי בר – הרו"ח של העמותה, ואורח.

 

מינוי יו"ר האסיפה: לפי התקנון יו"ר העמותה היא יו"ר האסיפה. ליאת שחר קשתן היא יו"ר האסיפה.

מינוי מזכיר האסיפה: ליאת מציעה את חננאל לבנה, אושר. 23 בעד, 1 נגד.

 

אישור הדו"ח המילולי והכספי:

רו"ח צבי בר הסביר לגבי הדו"ח הכספי, כיצד מתבצע ניהול חשבונאי, המרכיבים בדו"ח, אופן הבקרה וכו'. לאחר ההסבר המעמיק הרו"ח המליץ לאשר את הדו"ח הכספי.

 

חננאל הסביר על הדו"ח המילולי: מבנה הדו"ח מעט שונה השנה – הוא הופך לדיגיטלי. בנוסף, שינוי משמעותי הוא הוספת מטרות ויעדים, סעיף שיכול לעבור ביקורת במידה ותהיה ביקורת עומק. חננאל הקריא את הדו"ח במלואו.

 

המלצת ועדת הביקורת: עברנו על הדו"ח הכספי והמילולי, שאלנו שאלות, קיבלנו הסברים ואנחנו ממליצות לאשר.

 

הצבעה על אישור הדו"ח הכספי: אושר פה אחד.

הצבעה על אישור הדו"ח המילולי: אושר פה אחד.

 

בשלב זה עזבו 4 חברי עמותה.

 

הצבעה על חברי ועד וועדת ביקורת:

הצבעה לאשר לליל ומיכלי להגיש מועמדות באיחור: אושר פה אחד. 

 

ליל שינדלר – רוצה לקדם את הפעילות מול צעירים יותר ודרך רשתות חברתיות. רוצה לקדם את תחום הנגישות מול הוועד. לא רצה לתפקיד היו"ר ולא מפרסמת יצירות שעשויות להתמודד בפרס גפן.

 

מיכלי שני-סוסי – אחמ"שית דוכן יד שניה כבר כמה שנים.  מגיעה עם מוטיבציה לעזור איפה שצריך. עובדת כמזכירה במשרד עורכי דין, ויש לה זמן פנוי לעזור. לא רצה לתפקיד היו"ר ולא מפרסמת יצירות שעשויות להתמודד בפרס גפן.

 

הצבעה על חברי ועדת הבחירות, תמר פאר ובוריס בולטיאנסקי: אושר פה אחד.

 

תוצאות ההצבעה:

נבחרו לוועד:

ליאת שחר קשתן

עינת סיטרון

ליל שינדלר

אלעד אייזן

נימרוד סקאל

מיכלי שני-סוסי

חננאל לבנה

 

נבחרו לוועדת ביקורת:

דמיאן הופמן

נעמה פרידמן

 

תודה לתמר ובוריס.

 

בשלב זה עזבו עוד 3 חברי עמותה.

 

ביטול או שינוי מספר חבר העמותה:

הצבעה ראשונה על ביטול מספר החבר: 13 בעד, 3 נמנעים ו-1 נגד ביטול מספרי החבר. ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

 

הצבעה שנייה על שימוש ב-5 ספרות אחרונות על גבי כרטיס החבר כתחליף למספר חבר שבוטל: 7 בעד, 7 נגד, 3 נמנעים. בהתאם לתקנון העמותה (סעיף 10) "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

יו"ר האסיפה החליטה להכריע בעד. ההחלטה התקבלה.

 

סוף האסיפה הכללית.

 

ישיבת ועד בשולי האספה כללית:

הוועד הנבחר התכנס ובחר בליאת שחר קשתן ליו"ר הוועד.