ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-04/12/2019 בשעה 18:00 בירושלים.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שנתון
נושאים לדיון:
תחילת עבודה על תקציב ותכנית עבודה ל-2020
שקיפות כלכלית
דוכני האגודה בכנסים
עדכון רשימת דרושים
מפגש חברי קהילה דתיים