ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-20/01/2020 בשעה 18:30 בתל-אביב.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
מעבר על רשימת משימות
נושאים לדיון:
תקציב ויעדים 2020
שקיפות כלכלית – סיום הדיון
מפגש פעילים פברואר
עריכה 12/01/202: אישור תקציב דורות