עריכה ב18.02.2020: הישיבה בוטלה.
ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-19/02/2020 בשעה 18:30 בתל-אביב.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
מעבר על רשימת משימות
נושאים לדיון:
סיכום מפגש גיקדוסים
סיכום מפגש קוספליירים
סיכום מפגש פעילים
מיקום דוכן האגודה בכנסים
עדכון רשימת דרושים