ועד האגודה עוקב אחרי הפרסומים בתקשורת וכמובן יקיים את כל הוראות משרד הבריאות. כנסי דורות ועולמות אינם מגיעים לרף שהוצב ע"י משרד הבריאות ונכון לעכשיו יתקיימו כמתוכנן.
נבקש לכבד את הנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע להסגר לשבים מהמדינות המצוינות באתר משרד הבריאות, וכן להימנע מלהגיע לכנס במידת הצורך.
למידע נוסף יש לקרוא בעיון באתר משרד הבריאות בכתובת: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
ועד האגודה ימשיך להתעדכן בכל ההתפתחויות בהקשרים האלו וימשיך לעקוב אחרי הוראות משרד הבריאות. במידה ויהיו שינויים אנו נעדכן על כך.