ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-17/05/2020 בשיחת ועידה על גבי המרשתת.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, אלעד אייזן, נימרוד סקאל, מיכלי שני-סוסי, ליל שינדלר, חננאל לבנה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

אייקון – ליאת תקבע ישיבת עדכון עם תומר. גיוס התוכן מתקדם. נפתחה ההרשמה לדוכנים. יש אופציה להורדת גיל המתנדבים ל-14 בהתאם לחוק.

עולמות – הסיכום הסופי של הכנס ממתין לסגירת ההחזרים האחרונים לסגל. 

דורות – על פי סיכום מנהלת הכנס, הכנס היה מוצלח והסתיים ברווח. הוועד מודה לכל העוסקים במלאכה. 

בדיון – חגית ותמי, מנהלות הכנס, בודקות אם יש מקומות שמוכנים להשכיר חדר בשלב זה לסוף יוני ומשם נמשיך.

פרס גפן – הסתיים שלב א'. המועמדים יפורסמו בהמשך. 

פרס עינת – בקרוב תיפתח ההגשה לפרס. 

שיתופי פעולה – פרטים יפורסמו בהמשך. נערכים לקיום דוכן אגודה בשבוע הספר שיתקיים ככל הנראה בספטמבר.

גזברות – הדו"ח יהיה מוכן לסוף יוני. 

שנתון – אהוד יצר קשר עם מאייר לכריכה של "היה יהיה 2020". נבדקת אפשרות למכירה פיזית של שנתונים בסיוע חמוטל בן דב. השנתון הדיגיטלי עלה למכירה באתר אינדיבוק, ואנחנו עובדים גם על מכירה של שנתונים פיזיים.

 

נושאים לדיון:

דף פייסבוק לצוות מניעת הטרדות מיניות – מאושר. 

25 שנה להקמת האגודה: היערכות לשנה הבאה – כרגע מתוכנן מפגש חברי אגודה בפורמט כלשהו. ייתכן שנקבע מפגש פעילים לקבלת רעיונות לציון האירוע.