ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-14/10/2020 בשעה 18:00 במרשתת.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
מעבר על רשימת משימות
נושאים לדיון:
מינוי מורשי חתימה, אישור נהלים
חפיפה עם חברת הוועד החדשה