Zion's Fiction הוא אחד הפרויקטים החשובים והמעניינים הקשורים לכתיבת מדע בדיוני ישראלי. זהו ניסיון להביא לעולם קורא האנגלית טעימה מן היצירה הישראלית בז'אנר על ידי תרגום של סיפורים ישראליים לאנגלית. העורכים שלדון טייטלבאום וד"ר עמנואל לוטם אספו סיפורים מגוונים לספר מרתק. הכרך ראשון יצא לאור ב-2018, והעבודה על הכרך הבא מתקדמת במרץ.

וכעת הושק אתר האינטרנט של Zion's Fiction.באתר תוכלו למצוא ביקורות וסקירות על הכרך הראשון, חומרים עיון הקשורים להתפתחות הז'אנר בעברית, עדכונים על התקדמות הכרך השני, בלוג ובו רשומות הנוגעות למדע בדיוני בעברית וחומרים מרתקים נוספים. הצטרפו למסע אל הכרך הבא.