ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-21/01/2021 בשיחת ועידה על גבי המרשתת.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, אלעד אייזן, נימרוד סקאל, דרור רייף נשר, ליל שינדלר, חננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – אנו מקווים שיהיה פיזי, יתכן בשילוב וירטואלי. כרגע מתכוננים לשתי האפשרויות, והחלטה סופית תתקבל בשלב מאוחר יותר. נקבעה פגישה עם ועד העמותה לחידוש ורענון הסכם שיתוף הפעולה בפסטיבל אייקון. 

עולמות – הסתיימה הגשת התכנים. הוגש פחות תוכן מהרגיל, כנראה בגלל הפורמט הווירטואלי. נעמי נוביק תהיה אורחת הכבוד של הכנס. 

דורות – הסתיימה הגשת התכנים. 

בדיון – הוחלט על כנס בדיון וירטואלי. בתהליכי גיוס מנהל כנס.

פרס גפן –  השנה יצאו מעט מאוד ספרים חדשים,  ויש קושי במציאת מספיק ספרים לקטגוריות. פרויקט התרגום – חלק גדול מהסיפורים הזוכים בפרס גפן ארוכים מכדי שניתן יהיה למצוא להם במת פרסום מתאימה. יש לשקול אולי דרך אחרת למציאת סיפורים מתאימים לתרגום. 

פרס עינת – התעודות והפרסים הגיעו לזוכים. 

שנתון – השנתונים שנשלחו הגיעו ליעדם. 

גזברות – העבודה על הדו"ח הכספי מתקדמת.  

פעילים –  בקרוב ייקבעו מפגשי פעילים בנושאים שונים, נפנה לחברי האגודה על מנת לשמוע איזה נושאים מעניינים וחשובים עבור הפעילים. 

אחר – מתחילים לעבוד על תוכניות לימודים לשילוב בבתי הספר. 

נושאים לדיון:

תקציב 2021 – אושר פה אחד תקציב האגודה לשנת 2021. התקציב אושר עם צפי הפסדי בגלל אי ודאות הנובעת ממגפה עולמית מסוימת, אך הוא מתבסס על רזרבות קיימות. בכל מקרה הגזבר יהיה השנה עם היד על הדופק יותר מהרגיל, והתקציב ייבחן מחדש על פי התצפיות מדי רבעון.