ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-16/11/2021 בתל אביב וטלפונית.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון (טלפונית), נימרוד סקאל, דרור רייף נשר, ליל שינדלר, בר פיישבן, חננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – בקרוב תיקבע פגישה עם מנהל הפסטיבל לסיכום הפסטיבל.

עולמות – כרגע מתקיימים דיונים על פורמט הכנס.  

מאורות – התוכניה תעלה בקרוב. קיימות בעיות נגישות לחלק מהאולמות במתחם.

פרס גפן – ברגע זה יש רק 2 חברי ועדת גפן. הוועדה רוצה לגייס את נעם פלאם, בת זוגתו של ארז, חבר ועד נוכחי. לאור כך שאין מניעה תקנונית לכך, הוחלט לאשר את הגיוס. בהינתן ועדה של 3 חברים, הוועד מעוניין שוועדת פרס גפן תקבל החלטה פה אחד, ובמידה ולא תהיה הסכמה הדבר יעלה לחבר הוועד המלווה. 

נוכחות במרשתת – נימרוד נרשם להדרכת פייסבוק. יש אינגיג'מנט טוב בטוויטר ובאינסטגרם וכמעט אין בפייסבוק. 

גזברות – בישיבה הבאה נבחן את תקציב האגודה לשנה הקרובה. 

מחשוב – אנחנו בתהליכי מעבר לחשבונית ירוקה, חנות האגודה כבר עברה. טופס ההרשמה לאגודה עבר לחנות ירוקה ועבר פישוט. בתקווה עולמות גם יפעל בחשבונית ירוקה. 

שנתון – חולקו במסגרת פיקניקים חילק עד כה מעל מאה שנתונים. בקרוב תיפתח אפשרות לבקש משלוח בדואר למי שלא הצליח להגיע לחלוקות פיקניקי החלוקה. 

נושאים לדיון:

סקירת מצבה הכספי של האגודה לאור שנה וחצי של מגפת COVID-19 – המצב הכלכלי של האגודה אינו מזהיר. נכון לעכשיו יש לנו כספים לשנה וקצת של פעילות מצומצמת, כלומר רק להוצאות ההכרחיות לקיומה החוקי של האגודה. נושא התקציב ייבחן מחדש אחרי כנס עולמות ואז יתקבלו החלטות לגבי הוצאות נוספות. 

אישור תקציב מאורות – אושר פה אחד.