הערך "ישראל" באנציקלופדיה למדע בדיוני של ג'ון קלוט עודכן על ידי שלדון טייטלבאום ועמנואל לוטם.

תמצאו בו מידע על תולדות המד"ב בארץ מראשיתו ועד היום.