ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-08/03/2022 במרשתת.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, ליל שינדלר, בר פיישבן, חננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – אמ"ל

עולמות – הכנס יהיה פיזי, לקראת הכנס יוחלט מה יהיו נהלי הקורונה במתחם הכנס.

מאורות – אמ"ל

דורות – מכירות הכרטיסים לכנס מתקדמות בצורה נאה. 

בדיון – אמ"ל

פרס גפן – ממשיך איסוף המועמדים לזכאות. בקרוב תתפרסם רשימה לבחינת הציבור. 

פרס עינת – אמ"ל

נוכחות במרשתת – מתכננים פתיחת חשבון טיקטוק. 

שיתופי פעולה – נבדקים שיתופי פעולה שונים, בין היתר עם המחלקה לאומנויות המסך בבצלאל מתוכננת בשבוע הבא. 

גזברות – חשבונית ירוקה מוטמעת לחלוטין. דו"ח כספי כנראה מוכן רק אחרי עולמות. 

מחשוב – אמ"ל

שנתון – הגשת הסיפורים נמשכת. 

וורלדקון – אמ"ל

נושאים לדיון:

אישור תקציב דורות – אושר ברוב קולות

אישור תקציב עולמות – אושר ברוב קולות.

מפגשי פעילים – בקרוב תתקיים פגישה עם בית אריאלה על קיום מפגשים קבועים במתחם ומגוון אירועים סביב השנה.