ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-10/05/2021 בשעה 18:30 בתל אביב.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
הגדלת יחידת האחסון של האגודה
מספר טלפון רשמי של האגודה
סיכום ראשוני עולמות
46א
קבלת כספים דרך אפליקציות