ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-07/11/2022 בתל אביב

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, ליל שינדלר, בר פיישבן, עינת סיטרון, וחננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – פסטיבל אייקון נסגר בהפסד כספי  לאור העלויות הנלוות של הצורך ברישוי עסקים ברגע האחרון. סכום ההפסד הסופי יוודע כאשר יסתיים הסיכום התקציבי של הפסטיבל, אך אנו משערים שמדובר בעשרות אלפי שקלים. תתקיים ישיבת ועדים משותפת לאגודה ולעמותה עם מנהל הפסטיבל כשיסתיימו הסיכומים והפקות הלקחים. להפסד זה יש כמובן השלכות משמעותיות על המשך פעילות העמותה. אנו נקיים מספר מפגשים על הקהילה בחודשים הקרובים לעדכונים והתייעצויות. 

עולמות – כנס עולמות בוחן אפשרות לעבור מתחם. הסגל הבכיר גוייס ברובו.

מאורות – יתקיים בתיכון ליד"ה, כמו בשנה שעברה. 

דורות – אמ"ל

בדיון – אמ"ל.

פרס גפן – לאחר הגשת תכנית עבודה שנתית  ארז בר טוב אושר פה אחד כיו"ר ועדת פרס גפן. 

פרס עינת – אמ"ל.

נוכחות במרשתת – הטיקטוק של האגודה מתקדם. מעוניינים להגדיל את נוכחות האגודה באינסטגרם. 

שיתופי פעולה –  בהמשך לשת"פ עם הספריה לעוורים על סרטים מונגשים, בוחנים אפשרות לקיים את האירוע בקרוב.  אירוע לכבוד 50 שנה לצאת הספר של הנסיכה הקסומה יתקיים בדיזנגוף סנטר בדצמבר. 

גזברות – הדוח הכספי של נימרוד מתקדם ובתקווה יוגש לאישור האסיפה בקרוב.  

46א – מחכה לדוח הכספי 

שנתון – השנתון הדיגיטלי יישלח בקרוב לחברי.ות האגודה ולאחר מכן יעלה למכירה בפלטפורמות השונות. 

וורלדקון – אמ"ל

מחשוב – אמ"ל

נושאים לדיון

עדכון בעלי שליטה בישראכרט – נימרוד סקאל, ליאת שחר קשתן, וחננאל לבנה מונו כמורשי חתימה לישרכארט.