אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

מיקום: מרשתת.

שעה: 19:30

יום: 18/05/2023

בשעה 19:30 לא היה קוורום. האסיפה נדחתה בחצי שעה לפי תקנון העמותה.

בשעה 20:00 היו 10 חברי עמותה. 

מינוי יו"ר האסיפה: לפי התקנון יו"ר העמותה היא יו"ר האסיפה. ליאת שחר קשתן היא יו"ר האסיפה.

מינוי מזכיר האסיפה: ליאת מציעה את חננאל לבנה, אושר פה אחד. 

מינוי רו"ח

הצבעה לאשר את מינוי פירמת ברזלי ושות', רו"ח – אושר פה אחד

סוף.