ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-25/06/2023 בשעה 18:00 בתל אביב.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
מעבר על נושאים שעלו במפגש הפעילים האחרון