האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) מכריזה בזאת על אספה כללית בתאריך ה-04.10.2023 במהלכה ייערכו בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת. האספה תתקיים ב"עירוני א" ברחוב הארבעה בתל אביב, בשעה 20:00.

חברי אגודה המעוניינים להצביע אך אין באפשרותם להגיע יכולים למלא ייפוי כוח עם הצבעתם ולשלוח אותו עם צילום ת"ז לכתובת vaad@sf-f.org.il.

על סדר היום של האספה:

  1. סיכום פעולות הוועד היוצא.
  2. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת.
  3. אישור דו"ח כספי ומילולי – במידה ויהיו מוכנים בזמן לאור החלפת רו"ח מבקר.

הוועד וועדת ביקורת חיוניים להתנהלותה של האגודה, ונדרשים בחוק העמותות.

לוועדת הביקורת דרושים שני חברים. תפקיד וועדת הביקורת לוודא כי פעילות הוועד תקינה, וכי אין בה משום עברה על החוק או פגיעה בזכויות חברי האגודה.

ועד האגודה כולל עד שבעה חברים, אחד מהם בתפקיד היו"ר. החברות בוועד מאפשרת מבט אל מאחורי הקלעים של התנהלות האגודה והשפעה ישירה על החזון ועל כל תחומי העיסוק שלה. הוועד נפגש אחת לחודש להתעדכן ולדון בכל הפעילויות שעומדות על הפרק, ונמצא בקשר מתמיד עם פעילי האגודה על מנת לאפשר לפעילויות אלה לצאת לפועל.

ניתן לקרוא על תפקידי הועד כאן ועל תפקידי ועדת ביקורת כאן.

את המועמדות לוועד או לוועדת ביקורת יש לפרסם בתגובה ראשית להודעה זו עד לתאריך 23.09.2023 בשעה 23:59. חברים שיגישו מועמדות לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בבחירות ללא אישור מיוחד של האסיפה הכללית. על המועמדים להיות חברי אגודה שחברותם בתוקף.

בהודעת המועמדות יש לכלול את הפרטים הבאים:

  1. שם מלא (להבדיל משמות חיבה וכינויי רשת)
  2. גיל (החברות בוועד ובוועדת הביקורת מוגבלת לגילאי 18 ומעלה)
  3. מצע בחירות
  4. מועמדים לוועד שמתכוונים לפרסם יצירה בז'אנר שעשויה להיות מועמדת לפרס גפן מתבקשים להצהיר על כך מראש בהצגת המועמדות.
  5. מומלץ גם לציין פעילויות שעשיתם בעבר למען האגודה ו/או הקהילה (אם היו כאלה), איזה תפקיד(ים) תהיו מעוניינים לקחת על עצמכם, ומדוע אתם חושבים שאתם מתאימים לכך.

חובה לציין אם אתם מתמודדים על תפקיד היו"ר.