ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-04/09/2023 בתל אביב

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, ליל שניידר, עינת סיטרון, וחננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – התוכניה תעלה בימים הקרובים. הכנס מתקדם כמצופה עם מעט עיכובים. השנה לא יהיה דוכן יד"ש בגלל חוסר מתנדבים. 

עולמות – סיכום עולמות נעשה בפגישה נפרדת עם הנהלת הכנס ולא במסגרת ישיבת הוועד. מחוץ לישיבת ועד. היה כנס מוצלח מאוד  כעת עובדים על הפקת לקחים והתנעה של הכנס. 

מאורות – הנהלת מאורות עובדים על גיוס כ"א בסיוע דרור רייף.

דורות –  אמ"ל

בדיון – שני האירועים, בחיפה ובירושלים, היו מוצלחים עד מאוד. תודה לכל העוסקות במלאכה. 

פרס גפן – הצבעה לחברי האגודה נפתחת בימים הקרובים. נערכים להצבעה בדוכן האגודה. כל מי שקונה כרטיס, סגל, ומתנדבים יקבלו אפשרות להצביע און-ליין. פרס הסיפור הקצר בחסות דיזינגוף סנטר. 

פרס עינת – אורן רהט עושה עבודה מצויינת.

נוכחות במרשתת – אושר תקציב לאחסון ההסכת של קרן לנדסמן ואהוד מימון. 

שיתופי פעולה – אין משהו חדש. ככל הנראה ייתקיים הדרן אייקון בבית אריאלה. 

גזברות – הדו"ח הכספי לא יאושר באספה הכללית של אייקון. תיקבע אסיפה כללית לאישורו כאשר יהיה מוכן. 

46א – מחכה להגשת דוחות. 

שנתון – הודפס ומחכה לאיסוף. השנתון נשלח להמרה לדיגיטלי.  

וורלדקון – אמ"ל

מחשוב – אמ"ל

נושאים לדיון:

סיכום עולמות, אישור מנהלי עולמות, ואישור ונושא עולמות – בהחלטת ועד מחוץ לישיבת ועד ב-24/08/2023 אושר פה אחד את מנהלי הכנס (ענבר שיפרן ומתן בר אשר) וכן את נושא הכנס. 

אישור תקציב אייקון  – אושר פה אחד תקציב אייקון. 


מחסן – אור דולב עוזב את תפקיד אחראי המחסן. הוועד מודה לאור על שנים של שמירה על סדר וארגון. יש למצוא אחראי.ת מחסן חדש.ה. לאחר עליית מחירים במחסן הנוכחי, המחסן יעבור למתחם אחר באזור התעשייה של כפר קאסם. התכנון הוא לעבור מיד אחרי אייקון. המעבר אושר פה אחד, כמו כן אושר תקציב למדפים חדשים למחסן.