ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-18/12/2023 בשעה 18:00 במרשתת לאור המצב הביטחוני.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:

מצב האגודה לאור המלחמה

נהלי חבצלת
קבוצת הפייסבוק

אישור יו"ר ועדת פרס גפן

שווי מתנדבים