ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-27/03/2024 בשעה 19:00 בתל אביב.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:

דוכן שבוע הספר

פרסום של ספרים מועמדים לפרס גפן באייקון

תרומת ספרייתו של עמנואל לוטם.

אישור סופי לתקציב עולמות.