ישיבת ועד האגודה תתקיים ב-23.11 בשעה 20:00 ברמת גן.

נושאי הישיבה:
1. עדכונים שוטפים
2. סיכום אייקון 2014
3. מפגשי פעילים – תכנון סדרת מפגשי פעילים נוספת.

חברי אגודה הרוצים לעלות נושאים לישיבה מוזמנים להשתתף בחצי השעה הראשונה של הפגישה. המעוניינים יכולים לפנות למזכירת הועד, נעמה פרידמן, במייל naama.f@gmail.com