השנה כנס מאורות משתף פעולה עם סינמטק ירושלים, ומביא לכם שלושה סרטים בליווי הרצאות בשבוע שלפני הכנס. בואו בהמוניכם!