ישיבת ועד האגודה תתקיים ב-25.12 בשעה 20:00 בתל אביב.

נושאי הישיבה:
1. עדכונים שוטפים.
2. נראות האגודה בכנסים.
3. מפגשי פעילים – תכנון סדרת המפגשים בינואר.

4. נהלי חירום בכנסי האגודה.

5. היערכות לדו"ח השנתי של 2014.

6. אישור תקציב האגודה לשנת 2015.

חברי אגודה הרוצים לעלות נושאים לישיבה מוזמנים להשתתף בחצי השעה הראשונה של הפגישה. המעוניינים יכולים לפנות למזכירת הועד, נעמה פרידמן, במייל naama.f@gmail.com