ישיבת ועד האגודה תתקיים ב-16.01 בשעה 09:30 ברמת גן.

נושאי הישיבה:
1. עדכונים שוטפים.
2. מעורבות הועד בכנסים
3. סיכום פרויקט היח"צ וגיוס הכספים.

חברי אגודה הרוצים לעלות נושאים לישיבה מוזמנים להשתתף בחצי השעה הראשונה של הפגישה. המעוניינים יכולים לפנות למזכירת הועד, נעמה פרידמן, במייל naama.f@gmail.com