נוכחים: ליאת שחר קשתן, נעמה פרידמן, אלעד אייזן, דמיאן הופמן, הדס משגב, עינת סיטרון

 1. עדכונים
 • סעיף 46 א

העבודה על קבלת סעיף 46 א' מתקדמת בצורה טובה מול רואה החשבון. לאור פגרת הכנסת צפוי עיכוב בתהליך, אולם המטרה להגיש את הטפסים עוד לפני הקמת ועדת כספים חדשה.

 • מעבר בנק

העבודה על מעבר הבנק מתקדמת כמתוכנן.

 • מפגש פעילים

התקיים מפגש פעילים ראשון בירושלים שהיה מוצלח מאוד. הועד מודה לכל הפעילים שהגיעו למפגש.

לקראת מפגשי הפעילים הבאים יתקיים פרסום נרחב יותר במטרה להגביר את הענות הפעילים.

 • מכירת מרצ'נדייז מהחנות

ועד האגודה מעוניין להתחיל במכירת מרצ'נדייס דרך החנות האינטרנטית. לצורך כך נדרש מתנדב שיהיה אחראי על שליחת המוצרים לקונים. קול קורא יפורסם בערוצים הרלוונטים.

 • מחסן

טרם נמצא מתנדב לאחראי מחסן. הנושא יועלה בשנית במפגשי הפעילים במטרה למצוא מתנדב.

 • דוח כספי

העבודה על הדו"ח הכספי מתקיימת כמתוכנן במטרה לאשר את הדו"ח בישיבה הכללית שתתקיים בכנס "עולמות" הקרוב.

 • פרס גפן

תקנון פרס גפן לשנת 2015 פורסם, והחלה עבודה על הכנת רשימת הזכאים. הקהל הרחב מוזמן לשלוח זכאים לועדת פרס גפן לאור התקנון, במייל : Geffen.awards@gmail.com

 • פרוייקט תרגום

התבצעה פנייה למתרגמים לטובת קבלת הצעות מחיר לתרגום לאנגלית של זוכי פרס גפן מהשנים הקודמות.

 • עולמות

העבודה על הכנס מתקיימת כסדרה. איסוף התוכן הסתיים, וועד האגודה מודה לקהל על הגשת התכנים המגוונת, ומאחל הצלחה רבה לצוות התוכן במשימת בחירת התוכן והשיבוץ.

העיכובים בהעלאת האתר לאוויר הסתיימו, והאתר מתוכנן לעלות לקראת סוף ינואר.

 • אייקון

תתקיים פגישה נוספת עם עיריית תל אביב במטרה לפרוט את המשך העבודה מול העירייה בפסטיבל אייקון לשנת 2015.

 • כנסים קטנים

אירוע ט"ו בשבט – יום האנטים והגרוטים יתקיים ב 30.1 בפארק הירקון. ועד האגודה מודה לדפנה קירש על יזום וארגון האירוע. הקהל מוזמן לאירוע.

 • מחשוב

נמשכת העבודה לבירור מחודש של בנוגע לזכויות שניתנו לאגודה על התכנים באתר ה – VOD.

 • אמאי

אירוע חנוכה של אמא"י שהתקיים ב 18.12 היה מוצלח מאוד.

החלה העבודה על כנס הארוקון שיתקיים ב 5.3 בבנייני האומה בירושלים.

ועד האגודה בשיתוף עם ועד אמא"י יבחן את האפשרות לרשום מספר נכסים רוחניים שבשימוש אמא"י.

 • שנתון

נמשכת העבודה על פרויקט הפצת השנתונים לספריות. הועד מודה לנועה רייכמן על יזום וניהול הפרויקט.

 1. מפעל הפיס

תבחן האפשרות לפנות למועצת הפיס לתרבות ואומנות לטובת תמיכה בפרויקט תרגום פרס גפן. במידה וישנם חברי אגודה עם נסיון בנושא, הועד ישמח לשמוע על ניסיונם.

 1. ילדים בכנסים

בד בבד עם המלצת האגודה למנהלי הכנסים להרחיב את היצע האירועים לילדים בכנסים, ועד האגודה מבקש להבהיר כי ילדים בכנס הינם באחריות הוריהם ואיש מטעם האגודה או מטעם הכנס אינו רשאי לטול את אחריות עליהם מהוריהם. על כן, כנסים שבהם מעורבת האגודה לא יציעו במפורש או במרומז, שירות השגחה, פעילות או משחק עם ילדים, המסיר את האחריות בכל אופן מההורים להיות נוכחים בכל עת ליד ילדיהם.

 1. יח"צ

התקיים סיכום של פרויקט היח"צ. הפרויקט נוהל בצורה מצוינת, תוך הקפדה על הקווים המנחים שקבע ועד האגודה. הועד מודה למנהלת הפרויקט, ליאת שחר קשתן.

ההישגים המרכזיים מפרויקט היח"צ היו חשיפה לכנסים בעיתונות, ויצירת קשר ישירה עם גופי תקשרות. נכסים מההתקשרות יועברו הלאה לפעילויות היח"צ של האגודה.

 1. מעורבות הועד בכנסים

הוועד ניסח קווים כללים למעורבות הועד בכנסי אגודה. למען הסר ספק, כנס אגודה הוא כל אירוע בו האגודה משתתפת כגוף מארגן או נותנת חסותה לאירוע באופן שעשוי לרמוז על אחריות חוקית למהלך התקין של האירוע ולאירועים חריגים המתקיימים בו. קווים אלו יועברו למנהלי אירועי האגודה.