ישיבת ועד האגודה תתקיים ב-15.2 בשעה 20:00 ברמת גן.

נושאי הישיבה:
1. עדכונים שוטפים.
2. דיון על מענק האגודה להפקות מקור.
3. מעבר על פרוטוקולי מפגשי הפעילים האחרונים.

4. החלטה על פעילים מצטיינים לקראת כנס "עולמות".

חברי אגודה הרוצים לעלות נושאים לישיבה מוזמנים להשתתף בחצי השעה הראשונה של הפגישה. המעוניינים יכולים לפנות למזכירת הועד, נעמה פרידמן, במייל naama.f@gmail.com