פרוטוקול ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה שהתקיימה בתאריך 15.2.2015

נוכחים: ליאת שחר קשתן, דמיאן הופמן, סיון קוטיק, נעמה פרידמן, הדס משגב, עינת סיטרון.
עדכונים:

1.      אייקון:

מנהל אייקון החל את העבודה על פסטיבל אייקון לשנת 2015. הפסטיבל ימשיך בגידול מתון במטרה לתת מענה טוב יותר לנושאים שעלו בכנס הקודם, בפרט בתחום הצפיפות במתחם וסוגיות לוגיסטיות. התקיימה פגישת התנעה מול עיריית תל אביב במטרה להמשיך את תמיכת העירייה בפרויקט.

2.      בדיון :

נושא המתחם ייפתר בשבועות הקרובים, וגיוס התוכן יחל אחריו.

 

3.      אמאי:

העבודה על כנס הארוקון מתקדמת כסדרה. צפוי שהכנס יהיה מהגדולים שאמא"י קיימו עד כה גם מבחינת מבקרים וגם מבחינת תקציב.  המכירה המוקדמת נפתחה ונרשמה הענות רבה למכירת הכרטיסים.

 

4.      פרס גפן:

רשימה ראשונית של הזכאים לשלב א' תפורסם בשבועות הקרובים לבחינת הציבור.

 

5.      עולמות:

העבודה על כנס עולמות 2015 מתקדמת כסדרה. לאחר עיכוב קל יעלה אתר הכנס על כלל התכנים. בוצעה ישיבת לימוד לקחים בנושא דוכן יד שנייה במטרה לבחון כיצד ניתן לפתור בעיות נקודתיות שעלו בכנס אייקון 2014.

6.      אסופת סיפורים "היה יהיה":

נמשכת בחינה של מדפיסים ומפיצים אפשריים לאסופת הסיפורים "היה יהיה" לשנת 2015

 

7.      מאורות:

מנהלת מאורות הגיעה לישיבה לסכם את הכנס. הכנס היה מוצלח ועמד בתקציב שאושר. נידונו אפשרויות לפרויקטים נוספים במסגרת כנס מאורות. שיתוף הפעולה עם קרן ירושלים היה מוצלח מאוד, בדומה לשנים קודמות.
הועד מודה למנהלי הכנס ולסגל הכנס על קיום כנס יוצא מן הכלל.

 

8.      מחשוב:

אתר ה VOD נמצא בסיום שלב ההרצה, ולאחר סיום איסוף אישורים מחדש מבעלי הזכויות האתר יעלה באופן רשמי.

 

9.      כנסים קטנים:
אירוע ט"ו בשבט – ראש השנה לאנטים ולגרוטים היה מוצלח מאוד. הועד מודה לדפנה קירש על ארגון האירוע.

נושאים נוספים:

1.      הועד דן בנושא הפעילים המצטיינים לכנס עולמות ובחר את הזוכים בפרס המגבת המעופפת לשנת 2015.

2.      צוות ועדת השיפוט למענק פיתוח הפרויקטים גויס ויסיים את גיבוש התקנון בשבועות הקרובים. המענק יושק בכנס עולמות 2015. הועד הצביע פה אחד על מינוי ליאת שחר קשתן כנציגת הועד בוועדת השיפוט.

3.      הועד דן בהצעות המחיר שהתקבלו לפרוייקט תרגום סיפורי המקור הזוכים בפרס גפן לאנגלית. לאחר בחינה של הצעות מחיר שונות התקבלה הצעת המחיר של מר רחביה ברמן. ההצעה אושרה פה אחד.

4.      הוועד קיבל את אחת ההצעות שהועלו במפגשי הפעילים, ופתח את אחד הנושאים הנידונים בוועד לסקר בין חברי האגודה. את הסקר ניתן למצוא פה: http://www.new.sf-f.org.il/archives/613