האספה נערכה בתאריך 30.9.2015 בנוכחות 32 מחברי האגודה.

ליאת שחר קשתן נבחרה ליו"ר האסיפה.

הדס משגב נבחרה למזכירת האסיפה.

 

 1. אישור דו"ח כספי ומילולי לשנת 2014

רואה החשבון של האגודה הציג למליאה את הדו"ח הכספי לשנת פעילות 2014.

ועדת ביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת פעילות 2014.

הצבעה לאישור הדוח: הדו"חות המילוליים והכספיים אושרו פה אחד.

 

 1. סיכום שנת פעילות הוועד היוצא

ליאת שחר קשתן הציגה למליאה את סיכום פעולות הוועד היוצא בשנה האחרונה:

 • האגודה ניתקה את הקשרים עם משרד יחסי הציבור רוני ארנון.
 • פסטיבל אייקון הוכתר כהצלחה.
 • כנס מאורות בנושא "מלחמה לנצח" שהתקיים בחנוכה בירושלים היה מוצלח מאוד.
 • כנס עולמות הורחב ליומיים וחצי וגם הוא היה מוצלח מאוד.
 • האגודה עלתה שלב בהתנהלותם הבטיחותית של הכנסים ומעתה יאושר מתחם הכנסים ע"י מהנדס חשמל ומהנדס בטיחות ע"פ הצורך.
 • אייקון מתקיים השנה בשיתוף פעולה מלא מול עיריית תל אביב ובתמיכתה.
 • עלה אתר האגודה החדש.
 • עלה אתר ה-VOD.
 • כנס בדיון יוקדש מעתה לזכרה של קרן אמבר ז"ל. הכנס היה השנה בנושא חולית והיה מוצלח.
 • סיימנו את שיתוף הפעולה מול דני ספרים. השנה הודפס השנתון ע"ח האגודה ויופץ ע"י מפיץ חיצוני. שנתוני עבר הופצו לספריות בסיועה של נועה רייכמן.
 • חשבונות האגודה עברו מבנק לאומי לבנק הפועלים.
 • התקיים מפגש פעילים בו דנו על ציון עשרים שנה לאגודה.
 • הוחלט על תחילת תהליך התנתקות מאמא"י, שאמור להתרחש לאורך השנה הקרובה, כחלק מהפיכתם לגוף עצמאי.
 • התחיל פרוייקט סיפורי פרס גפן. הסיפור הזוכה בשנה שעברה תורגם ונמצא כרגע בבחינה במגזינים בחו"ל.
 • הפרס הכספי של פרס גפן הוגדל, כמו כן הוגדל תקציב הקידום. נערכו פגישות עם הוצאות לאור רלוונטיות המועמדות במטרה לקדם שיתוף פעולה בנושא זה ובנושאים אחרים.
 • הושק והוענק מענק האגודה להפקות מקור. השנה הוענק המענק לסרט 'צלילה חופשית'.
 • הותנע פרויקט לדיגיטציית עותקי "המימד העשירי" לטובת ארכיון דיגיטלי ופרסום באינטרנט בהתאם למגבלות זכויות יוצרים.

 

נושאים מתוכננים שלא קרו השנה:

 • הייתה התקדמות מסויימת עם הפצת השנתונים הקודמים בפורמט דיגיטלי אך הנושא לא בוצע עדיין.
 • סעיף 46 א לא יצא לפועל בשנה שעברה. אנו מקווים להתקדם עם זה השנה.
 • מכירת מרצ'נדייז בחנות לא יצא לפועל בשנה שעברה. אנו מקווים להתקדם עם זה השנה.

 

 1. בחירות
 • וועדת בחירות: עידו ענבל ונדב אלמוג.
 • מועמדות לוועדת ביקורת: ענבר מאירסון ויעל זבולונוב.
 • מועמדים לוועד: ליאת שחר קשתן, עינת סיטרון, הדס משגב, דותן צור, לימור דוד, יבגני קנטור, גיא בוסקו, חננאל לבנה.
 • וועדת ביקורת הנבחרת: יעל זבולונוב וענבר מאירסון.
 • הוועד הנבחר: ליאת שחר קשתן, עינת סיטרון, הדס משגב, לימור דוד, יבגני קנטור, גיא בוסקו, חננאל לבנה.
 1. הוועד הנבחר התכנס ובחר בליאת שחר קשתן ליו"ר הוועד.