משתתפים

ועד נוכחי – ליאת שחר-קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, הדס משגב, גיא בוסקו, יבגני קנטור, לימור דוד וחננאל לבנה.

ועד קודם – דמיאן הופמן, אלעד אייזן, נעמה פרידמן.

אורחת – הדס נבנצל (מנהלת כנס עולמות).

מהלך הדיון

 1. עולמות
  1. הדס נבנצל הציגה את השאלה האם נכון לקיים את הכנס במשך יומיים וחצי? טוענת שכן ומציגה את הנימוקים הבאים:
   1. עניין כספי – אם צריך לשלם על קופות בחוץ.
   2. סוגיית הגדילה והתחושה שיש "עולמות בחוץ" ו"עולמות בפנים".
  2. סעיף 2 הוביל לדיון על סוגיית אופי עולמות. האם להגדיל את הכנס או להקטין אותו? האם להפוך אותו לאייקון 2 או איך מצמצמים אותו? הוחלט לקיים פגישה עם עמותת טולקין ומנהלות הכנס לפני קבלת החלטה בוועד.
  3. טרם תואמו מול כנס ביגור זמני כנסים כדי למנוע התנגשות. מנהלת עולמות וחברת הועד המלווה יפעלו לקבל תאריך לכנס ביגור בהקדם האפשרי על מנת לצמצם התנגשות בין הכנסים.
 2. העברת מקל מהוועד הקודם ומינוים בוועד
  1. גזברית – הדס משגב
  2. ליווי אייקון – ליאת
  3. עולמות – הדס משגב
  4. שת"פ – ליאת
  5. פרסים ותחרויות – לימור
  6. מזכיר ועד – לימור
  7. מלווה מכתב חודשי – לימור
  8. מלווה מזכירות אגודה – לימור
  9. מחשוב – חננאל
  10. דוברות – חננאל
  11. מאורות – חננאל
  12. מענק – לימור, תלוי מינוי מנהלת מענק.
  13. כנסים קטנים – עינת
  14. בדיון – עינת
  15. אמא"י – יבגני
  16. דוכן אגודה ומרצ'נדיז – יבגני
  17. מחסן – יבגני
  18. אתר ופייסבוק – גיא
  19. ג'וס וידון – גיא
  20. שנתון – גיא
 3. מורשי חתימה
  1. בנק – יבגני, הדס משגב וליאת מונו פה אחד
  2. חוזים – ליאת, עינת, וחננאל מונו פה אחד.
 4. מנהל אייקון
  1. תומר שלו מונה לניהול אייקון 2016 פה אחד.
 5. אורח כבוד באייקון
  1. האם נכון לקדם הבאת אורח כבוד מתחום שאיננו ספרותי?
  2. גודל הפסטיבל מבחינת התוכן לא יכול לתמוך בשני אורחי כבוד, ואחד יפגע. לכן ככה"נ לא יתאפשר מצב של אורח כבוד מהתחום הספרותי ובנוסף אורח כבוד מתחום אחר.
  3. צוות אורח הכבוד לשנת 2017 ו-2018 כבר התחיל לפעול, לכן יש צורך לקבל החלטה במהירות האפשרית.
  4. החלטת הוועד:כאשר יגיע מנהל אייקון לישיבת הוועד הקרובה לסיכום פסטיבל אייקון, יתקיים דיון ותתקבל החלטה בנושא.