ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב10.11.2015 בשעה 20:00 בתל אביב.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

 
נושאים לדיון

1. סיכום אייקון מפי תומר שלו

2. התנהלות הועד:
a. קביעה ואישור של נהלי ועד
b. שקיפות התנהלות הוועד והאגודה
c. תכנית עבודה שנתית לוועד
d. עדכון העברת מקל בתפקידי הוועד

3. אישור תקציב מאורות

4. דו"ח כספי רבעוני

5. מפגשי פעילים וגוף הפעילים

6. אירועי הקרנות סרטים ובחינת אפשרות לאירוע לקראת מלחמת הכוכבים החדש

7. תכנון פעילות בקבוצת האגודה בפייסבוק לקראת הגעה לחבר ה-3000