שימו לב – סיפור זה מכיל תיאורים של אלימות ותיאורים בעלי אופי מיני.