סיכום מאורות, אישורי תקציבים של כנסים, מפגשי פעילים, מכתב חודשי