ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-31.01.2016 בשעה 20:00 בתל אביב.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

נושאים לדיון:

1. אישור תקציב 2016
2. סיכום כנס מאורות
3. מעבר כתובת רשמית אצל רשם העמותות
4. אישור תקציב ראשוני לאירועי ה-20
5. אישור תקציב עולמות
6. מדיניות כרטיסי אורחי בכנסי האגודה
7. סיכום מפגש פעילים #1
8. מעבר תא דואר- ריכוז מסמכים נדרשים וסגירת לו"ז לנושא