ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-21.02.2016 בשעה 20:00 בתל אביב.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

נושאים לדיון:

1. אורחי כבוד באייקון.
2. עידוד פעילות פריפריה.
3. נוהל הוצאת כספים מחוץ לתקציב.
4. בחינת נושא הדרן כנס והחלטה עתידית אודות מינוי אחראי על האירועים.
5. מכירת מרנצ'דייז.
6. מדיניות קניית דומינים.
7. נוהל למקרה של אובדן משאבי האגודה על ידי יצור על טבעי.