ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-09.10.2016 בשעה 20:00 בנתניה.
נושאים לדיון:

מדיניות מדבקות למניעת הטרדה מינית
אורחת: רותם ברוכין