geffen

הזוכים בפרס גפן לשנת 2016

פרס גפן לספר המדע הבדיוני או הפנטזיה העברי המקורי הטוב ביותר הוענק לאגם הצללים מאת רוני גלבפיש בהוצאת דג זהב.

פרס גפן לסיפור המדע הבדיוני או הפנטזיה העברי המקורי הטוב ביותר הוענק לרקוויאם למתי מאת אביאל טוכטרמן, פורסם במקור בהיֹה יהיה 2015.

פרס גפן לספר המדע הבדיוני המתורגם הטוב ביותר הוענק לחולצות אדומות מאת ג'ון סקאלזי בהוצאת אופוס, תרגום: צפריר גרוסמן.

פרס גפן על ספר הפנטזיה המתורגם הטוב ביותר הוענק להרוצח של הליצן מאת רובין הוב בהוצאת אופוס, תרגום: צפריר גרוסמן.

פרס גפן לספר המדע הבדיוני או הפנטזיה לנוער המתורגם הטוב ביותר הוענק לדם האולימפוס" מאת ריק ריירדן בהוצאת גרף, תרגום: יעל אכמון.

1587[1]

הזוכים בפרס עינת לשנת 2016

הזוכים במסלול הרגיל:

מקום ראשון: "כשהדשא מספיק לרקוד" מאת דניאל בהר

מקום שני: "מפוצלת"  מאת מעיין סולמי,

מקום שלישי: "בדרך אל הכוכבים" מאת אלון פרנקל

במסלול הצעיר:

מקום ראשון: "משחק אחרון למזכרת" מאת יותם רשף

מקום שני: "לוותר זה שם המשחק" מאת נועה מזור

מקום שלישי: "לשרוד את הלילה" מאת גאיה אזולאי