פרטים:

אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר), להלן "האגודה".

תאריך: 2018-12-26

שעה: 19:00

מיקום: תל אביב-יפו

 

בשעה 19:00 לא היה קוורום, האסיפה נדחתה בחצי שעה.

נוכחים:

חברי הוועד: ליאת שחר קשתן, חננאל לבנה, עינת סיטרון, נימרוד סקאל, אלעד אייזן, בוריס בולטיאנסקי.

חברי אגודה: 8 חברי אגודה

אורחים: 2 אורחים

ייפויי כוח: לא התקבלו ייפויי כוח

 

על סדר היום:

אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2017

 

פרוטוקול:

יו"ר האגודה היא יו"ר האסיפה לפי התקנון: ליאת שחר קשתן.

מזכיר האסיפה: נימרוד סקאל נבחר פה אחד

 

צבי בר, רואה החשבון של האגודה, הציג למליאה את הדו"ח הכספי לשנת הפעילות 2017.

דיון:

הצבעה לאישור הדו"ח: הדו"ח הכספי אושר פה אחד.

חברות ועדת הביקורת העירו כי השם של העמותה בדו"ח הכספי הוא לא השם המעודכן של האגודה שאושר באסיפה הכללית של 2016-12-08. רו"ח האגודה מעדכן שזה תוקן החל מהדו"חות הבאים. ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי.

ליאת שחר קשתן, יו"ר האסיפה, הציגה למליאה את הדו"ח המילולי לשנת 2017.

חננאל לבנה הקריא את הסעיפים העיקריים של הדו"ח המילולי.

הצבעה לאישור הדו"ח: הדו"ח המילולי אושר פה אחד.

 

שיחה בנושאים שמחוץ לסדר היום:

מפגשי הפעילים חוזרים בזכות פעילותה של הדס משגב הציגה את המפגשים הקרובים שנקבעו ואת המפגשים המתוכננים שטרם נקבע עבורם תאריך.

אחת מן הסיבות לכך שמפגשי הפעילים חוזרים היא למען קידום פעילויות בסיוע הקהילה. בנוסף, הדבר יסייע למצוא אנשים נוספים המעוניינים לתרום לפעילות השוטפת של האגודה.

 

הישיבה ננעלה.