ישיבת הועד לחודש אפריל תתקיים ביום שלישי, ה-16.04.2019, בשעה 18:00, בתל אביב-יפו.

נושאי הישיבה:

  1. אישור נוסח מחודש לתקנון מניעת ההטרדות המיניות
  2. סיכום כנס דורות 2019