ישיבת ועד ינואר 2020

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, אלעד אייזן, נימרוד סקאל, מיכלי שני-סוסי, ליל שינדלר, חננאל לבנה

תאריך: 20/01/2020 בשעה 18:30 בתל-אביב.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

אייקון – ב-15.1 התקיימה ישיבת עדכון של ועדי העמותות המארגנות של אייקון ומנהל אייקון. הכנס היה מוצלח, רווחי, והתגבר באופן מרשים על תקלות ובעיות נוספות. בכנס השנה הייתה ירידה בהיענות של מעבירי תוכן, בעיקר בתחום משחקי התפקידים. ניכרה ירידה גם בהרשמה להתנדבות. ישנן תכניות לשיפור התקשורת בסגל בזמן הכנסו וניהול משברים יעיל יותר. כמו כן יש תכניות לשיפור השילוט במתחם והרחבת סימוני הנגישות בדפוס ובאתר. 

עולמות – יש תוכניה ראשונית, ובקרוב יישלחו מיילים למעבירי התוכן. גיוס סגל מתקדם היטב, התחיל גיוס מתנדבים. תקציב יישלח לאישור הוועד בקרוב..

מאורות – נדחה לישיבה הבאה. 

דורות – . גיוס הסגל מתקדם. יש תוכנייה, ונשלחו מיילים למעבירי תוכן. הוגש יותר תוכן מהשנה שעברה, ויותר משחקים.

בדיון – מחכים לעדכון מנהל בתחילת השבוע הקרוב.

פרס גפן – יצא קול קורא למנהל הפרס. ועדת הפרס שלחה מיילים הוצאות לאור לקבלת רשימות הספרים הזכאים למועמדות. יש תכנון לעבוד מול ההוצאות על עדכון שוטף של ספרים חדשים, ולפרסמם באופן חודשי בפלטפורמות הפרסום של האגודה. מיכלי שני היא קוראת בטא של הוצאת כנרת זמורה ביתן, ולכן לצורך מניעת ניגוד עניינים היא לא תצביע בנושאי פרס גפן. 

פרס עינת – אין מה לעדכן.

נוכחות במרשתת – התקיימה פגישת צוות נוכחות במרשתת. במסגרת הפגישה התקיימה חלוקת תפקידים בין חברות הצוות. ליל אחראית על האתר, מיכלי על רשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם). מכתב חודשי, לאחר התנסות בעבודה על המכתב, ליל אומרת שאין צורך בפעיל.ה נוספ.ת לנושא והיא לוקחת אחריות על המכתב בעצמה, עם סיוע חיצוני בעריכה לשונית.  

שיתופי פעולה – אנחנו במגעים עם סינימה סיטי לגבי שיתוף פעולה עם האירועי הגיק סיטי. דיזינגוף סנטר סיימו לשפץ חדרים חדשים ומציעים לנו להשתמש בהם לפעילויות. יש כסאות, שולחנות עגולים, מקרן\טלוויזיה ואינטרנט.. נימרוד מעוניין למצוא פעיל שיוכל לנהל ולרכז הקרנות סרטים לאורך השנה. ליאת נפגשה עם מכון צבי מיתר במרכז הבינתחומי הרצליה לבחינת שת"פ. 

גזברות – הדו"ח מתקדם היטב, מתקדם לכיוון עולמות. 

מחשוב – רשמנו את הדומיין http://olamot.org.il.

שנתון – אסופות "היה יהיה" דיגיטליות עלו למכירה בחנות האגודה. מתקיים תהליך למכירתן בחנויות אינטרנטיות נוספות.

מעבר על רשימת משימות – בוצע.

נושאים לדיון:

תקציב ויעדים 2020 – הוחלט לנסות להחיות את מענק הפקת מענק המקור, אם יימצא אחראי למענק במהלך החודש הקרוב. כמו כן הוחלט לתקצב סכום מסוים ליוזמות המתקבלות סביב השנה. בקרוב ייקבעו תקנון וקריטריונים לקבלת המענק הזה. ההוצאות בתקציב שהוצע עולות על ההכנסות. עם זאת, הדבר לא מסכן את פעילות האגודה בזכות הרווחים מפסטיבל אייקון, אשר הותירו אותנו עם רזרבה תקציבית יפה. בנוסף, בדרך כלל אין מימוש מלא של סעיפי התקציב השונים. התקציב אושר פה אחד.

שקיפות כלכלית – המשך הדיון – התקיימה התייעצות עם מנהלי הכנסים וסגל בכיר, שהביעו התנגדות גורפת לחשיפת נתוני מכירות של הכנסים, מחשש שהפוטנציאל לנזק רב מן התועלת.  התקיימה הצבעה בוועד, וברוב קולות (4 נגד 3) הוחלט לדחות את הבקשה לחשוף את המידע. עם זאת, מאחר שחלק לא מבוטל מחברי הוועד תמכו בשחרור מידע בתנאים מסוימים, הנושא ייבחן פעם נוספת כדי לראות האם ניתן בכל זאת לחשוף מידע מסוים. 

מפגש פעילים פברואר – יתקיים ב-6 בפברואר ויפורסם בימים הקרובים. 

אישור תקציב דורותאושר פה אחד.