ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-10/08/2020 בשעה 18:30 בשיחת ועידה על גבי המרשתת.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
מעבר על רשימת משימות
נושאים לדיון:
אישור תקציב אייקון וירטואלי
קביעת אסיפה כללית – אישור דוחות ובחירות
משלוח שנתונים
דוכן האגודה באייקון