ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-21/06/2020 בשיחת ועידה על גבי המרשתת.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, אלעד אייזן, נימרוד סקאל, מיכלי שני-סוסי, ליל שינדלר, חננאל לבנה.

 

עדכונים קבועים:

אייקון – הנהלת אייקון תקיים השבוע ישיבה ובה יעריכו את התרחישים האפשריים לקיום הפסטיבל ואת אופן ההיערכות לכל אחד מהתרחישים. 

עולמות – מחכים לסיכום סופי.

מאורות – בהמשך תיבחן אפשרות לקיום הכנס.

בדיון – כרגע מתוכנן לאוגוסט, כמובן תחת הנחיות משרד הבריאות.

פרס גפן – ממשיך קידום המועמדים לפרס. 

פרס עינת – החלה הגשת הסיפורים. 

נוכחות במרשתת – יש להוציא קול קורא למנהל\ת תוכן לאתר האגודה. 

שיתופי פעולה – יש שני שיתופי פעולה חדשים שנותנים הטבות לחברי האגודה, חנות פריק, שעוברת לדיזנגוף סנטר. ומיסט שמוכרים משחקי שולחן, פופים, אומנויות ועוד.

גזברות – רואה החשבון בודק אפשרות לפיצוי מהמדינה בגלל אובדן הכנסה לעמותה. 

שנתון – אהוד מעדכן שבאסופה השנה צפויים להיות 14 סיפורים, ואורכה יהיה כ-400 עמודים. הסיפורים נמצאים בשלבי עריכה והגהה שונים. יש איור לכריכה. באתר אינדיבוק ניתן כעת לרכוש את כל השנתונים הקיימים במלאי, כספרים מודפסים או דיגיטליים. הוועד בוחן אפשרויות לאופן חלוקת השנתון לחברי האגודה אם פסטיבל אייקון לא יתקיים.  

 

נושאים לדיון:

אופן ההצבעה לשלב ב' של פרס גפן אם פסטיבל אייקון לא יתקיים – ועדת פרס גפן פנתה לוועד בבקשה לאשר פתיחת הצבעה באינטרנט לכלל האוכלוסייה, ולא רק לחברי אגודה, במידה ואייקון לא יתקיים. הוועד דן בנושא וחש כי המצב לא חורג מהחלטת האספה הכללית לפני שנתיים, שבה הוחלט שלא לפתוח את ההצבעה לגפן לכלל הציבור. הוועד חש כי הטיעונים שעלו באספה בזמנו עדיין תקפים. בין השאר, האפשרות שפתיחת ההצבעה לכלל הציבור תביא לפגיעה ביוקרה של הפרס, תפחית מערך הזכייה בו, תוביל להצבעה סיטונאית ולא תעזור לפרס. מנגד, בגלל המקרה הייחודי ראוי למצוא דרך לשתף ולהגדיל את כמות המצביעים. הוועד הצביע האם המקרה הנוכחי מוחרג מהחלטת האספה עקב המצב ומצדיק את התערבות הוועד בשינוי הנספח לתקנון:  2 נמנעו, 4 נגד פתיחת ההצבעה לכלל הציבור, חברת ועד אחת מנועה מלהצביע בנושא פרס גפן (מיכלי).

אנו מבקשים להזכיר לחברי האגודה כי אם הם אינם מסכימים עם החלטת ועד, באפשרותם לבקש לכנס אספה כללית לשינוי ההחלטה. 

הערה של ועדת ביקורת – עמדתה של ועדת ביקורת היא שלא יוחדה לוועד הסמכות להכריז כי ניתן לבטל החלטת אסיפה בשל תנאים מיוחדים, בפרט כשאין דחיפות בהחלטה שמונעת כינוס אסיפה לדיון בנושא גם באמצעים וירטואלים. מוטב היה כי הוועד היה מצביע על כינוס אסיפה לדון בנושא זה, ולא על הפרה של החלטת אסיפה.