אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

מיקום: מרשתת באמצעות מערכת Zoom.

שעה: 19:00

בשעה 19:00 לא היה קוורום. האסיפה נדחתה בחצי שעה לפי תקנון העמותה.

בשעה 19:30 היו 32 חברי עמותה (בהמשך המספר עלה ל-34 בשלב ההצבעה), רו"ח צבי בר – הרו"ח של העמותה, ו-4 אורחים.

מינוי יו"ר האסיפה: לפי התקנון יו"ר העמותה היא יו"ר האסיפה. ליאת שחר קשתן היא יו"ר האסיפה.

מינוי מזכיר האסיפה: ליאת מציעה את חננאל לבנה, אושר פה אחד. 

סיכום שנה

התקיימו מפגשים עם גיקים דתיים וקהילת הקוספליי, בעקבות דיונים שעלו ברשתות החברתיות. המפגשים היו פרודוקטיביים, והוסכם על צעדים שיינקטו בכנסים על מנת לגרום לקהילות אלו להרגיש יותר בבית.

התחלנו תהליך של הצבת יעדים לאגודה, התקיימו שני מפגשים בהשתתפות רבים מחברי האגודה.

לצערנו הקורונה עצרה את התהליך, אך אנחנו מתכננים להוציא לפועל לפחות חלק מהנושאים שדובר עליהם, ובראש ובראשונה נושא הכנסת תכני מד"ב ופנטזיה למערכת החינוך. כאשר העולם יחזור למסלולו נתחיל את התהליך מחדש.

המשכנו לעבוד על המרת "היה יהיה" של שנים קודמות לפורמט דיגיטלי, והתחלנו למכור אותם גם באינדיבוקס, בנוסף לחנות האגודה וגטבוקס. 

במרץ הגיעה הקורונה, וכנס דורות היה האחרון שהתקיים באופן פיזי. נאלצנו להודיע על ביטול כנס עולמות, מה שהחל בחינה של העברת תכנים באופן וירטואלי, מה שהתחיל בעולמות ועלה כמה מדרגות באייקון. לשמחתנו המרובה אייקון 2019 הרוויח למעלה מהמצופה, מה שאפשר לנו להמשיך פעילות גם בתקופת הקורונה.

הקורונה האטה או עצרה לגמרי הרבה דברים, אבל פעילות האגודה המשיכה. "היה יהיה 2020" יצא לאור והגרסה הדיגיטלית נשלחה במייל לחברי האגודה. שימו לב שנשלח במייל גם טופס בקשר למשלוח שנתונים פיזיים, אנא מלאו אותו.

פרס גפן המשיך במלוא הכוח, אמיר פרש וערגה התנדבה לשמש יו"ר ועדת פרס גפן. הוועד מודה לאמיר על שנים רבות של עשייה בתור יו"ר, ומודה לערגה על לקיחת התפקיד והמשך שיפור וקידום פרס גפן.

אישור הדו"ח המילולי והכספי:

רו"ח צבי בר הסביר לגבי הדו"ח הכספי, כיצד מתבצע ניהול חשבונאי, המרכיבים בדו"ח, אופן הבקרה וכו'. לאחר ההסבר המעמיק הרו"ח המליץ לאשר את הדו"ח הכספי.

חננאל הסביר על הדו"ח המילולי: מבנה הדו"ח מעט שונה השנה – הוא הופך לדיגיטלי. בנוסף, שינוי משמעותי הוא הוספת מטרות ויעדים, סעיף שיכול לעבור ביקורת במידה ותהיה ביקורת עומק. חננאל הקריא את הדו"ח במלואו.

המלצת ועדת הביקורת: עברנו על הדו"ח הכספי והמילולי, שאלנו שאלות, קיבלנו הסברים ואנחנו ממליצות לאשר.

הצבעה על אישור הדו"ח הכספי: אושר פה אחד.

הצבעה על אישור הדו"ח המילולי: אושר פה אחד.

אישור החזרי הוצאות לוועד ולוועדת ביקורת

הוסבר כי מדובר באישור החזרי הוצאות בלבד. אין שום כוונה לתת תגמול לחברי הוועד או ועדת ביקורת. סכומי ההחזרים נמוכים מאוד – מאות עד קצת מעל אלף שקל בשנה. למעט מקרים חריגים (כמו בעיות רפואיות) הוועד לא לוקח החזר כספי על נסיעה במונית בין עירונית. הסכום מוגבל לפי החוק והנחיות הרשם. ועדת ביקורת מאירה שדווקא ההפרדה של החזרי הוצאות הוועד מאפשר בקרה יותר הדוקה על פעילות הוועד.

 אושר פה אחד

הצבעה על חברי ועד וועדת ביקורת:

ההצבעה התבצעה באופן וירטואלי בשבוע עד לאסיפה. מנהלת הבחירות דיווחה על תוצאות ההצבעה (סך הכול 63 מצביעים) – להלן המועמדים שנבחרו למוסדות העמותה:

ועד

ליאת שחר קשתן

אלעד אייזן

עינת סיטרון

נימרוד סקאל

ליל שינדלר

דרור רייף נשר

חננאל לבנה

ועדת ביקורת

דמיאן הופמן

נעמה פרידמן

הוועד מודה לשירה אבנת על תפקידה כמנהלת הבחירות. 

סוף האסיפה הכללית.

ישיבת ועד בשולי האסיפה כללית:

הוועד הנבחר התכנס וירטואלית ובחר בליאת שחר קשתן ליו"ר הוועד.