ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-22/12/2020 בשעה 18:30 במרשתת.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
מעבר על טיוטת תקציב 2021