ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-13/02/2024 בשעה 19:00 בתל אביב.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:

שדרוג אתר האגודה

עורך לאתר

תמיכה בסרט מדע בדיוני

קידום צוות רשתות חברתיות ושיווק אגודתי

אפשרות פתיחת ערוץ/קהילה בוואטסאפ לאגודה